Na čem závisí náš úspěch?

Náš úspěch je přisuzován několika specifickým charakteristikám naší firmy, mezi které patří:

Zkušenosti v analýze finančních produktů
Analytický tým firmy po několik let analyzuje vývoj institucí a produktů na finančním trhu a díky svých úspěchům získal v této oblasti významné postavení a stal se odborným partnerem pro banky, pojišťovny i spořitelny. Díky tomu je schopen ovlivňovat parametry jednotlivých finančních produktů tak, aby se pro klienty staly nejzajímavější ze všech.

Naši poradci důkladně rozumí problematice dlouhodobého spoření a zajištění rodiny díky získaným zkušenostem, neustálému vzdělávání se a získávání nových informací z finančního trhu. Tyto znalosti jim umožňují vybrat vhodné řešení i při krátkodobých krizích a nepříznivých okolnostech vzniklých na straně klienta a to zejména při jednání s danou finanční institucí.

Díky vysoké informovanosti a zkušenostem v oblasti finančního trhu, může náš klient získat velkou důvěru ve schopnosti našich poradců nabízet vyjímečné rady a řešení při realizaci jeho osobního finančního plánu.

Veškeré úkony v rámci objektivního finančního poradenství jsou pro klienta bezplatné, ale samotná úspěšnost závisí na trvání oboustranné spolupráce.

Nabízíme unikátní přístup celého týmu i jednotlivých poradců
při hodnocení finančních produktů, který vychází zejména z požadavků a potřeb našeho klienta. Cílem je nastavení parametrů vybraného finančního produktu tak, aby co nejlépe pokrýval široké spektrum potřeb klienta a zároveň byl stabilní i proti nepředvídatelným v životní i profesní dráze klienta a jeho nejbližších.

Spojení výhod malé i velké firmy
Dlouhodobá spolupráce mezi poradcem a klientem vychází z osobního vztahu a jednání na základě oboustranné důvěry. Během dopředu dohodnutého setkání má klient možnost se blíže seznámit s přístupem a se zkušenostmi našeho poradce a má možnost se přesvědčit, že je schopen vykonat pro klienta tu nejlepší možnou práci. Teprve potom je možné přistoupit k analýze konkrétních představ klienta, na základě kterých poradce sestaví "osobní finanční plán klienta". Rozsáhlé informace a zkušenosti s jednotlivými finančními institucemi a jejich produkty jsou výsledkem složitých jednání, naší reputace a vyjímečného postavení firmy Czech fin na finančním trhu.

Globální pokrytí trhu s finančními produkty
Jako firma se nespecializujeme na konkrétní finanční produkt či finanční instituci, ale po vyloučení produktů družstevních záložen a investičních fondů, analyzujeme a vybíráme a pak doporučujeme perly mezi rozsáhlým spektrem finančních produktů od krátkodobého, středně nebo dlouhodobého spoření, zajištění až po pojištění nejrůznějších aktivit, které život ve svobodné společnosti nabízí.

Pouze díky tomuto rozsáhlému záběru studovaných finančních produktů našeho trhu je možné, aby náš poradce vybral nejvhodnější produkt, který by s maximální jistotou a s co největším poměrem mezi vklady a zákonnými výnosy (efektivitou) umožnil klientovi realizovat námi sestavený osobní finanční plán.