Poskytované služby

Dříve si většina lidí dokázala poradit v otázkách osobních financí sama. Postupem času vzniklo větší množství finančních institucí a jejich nabídka se stala značně složitou a nepřehlednou a pro běžného občana je stále obtížnější se v ní vyznat. Jako rozumné řešení se ukazuje využití služeb finančního poradce.

Využití služeb finančního poradce přináší řadu výhod. Mezi nejvíce oceňované patří:

  • Dosažení maximálních výnosů prostřednictvím kombinace různých finančních produktů.
  • Pomoc při vyhodnocování rizik a výběr zajištění proti nim.
  • Výrazná úspora času. Klient získá potřebné informace a kvalifikovaná stanoviska bez nutnosti obcházet řadu finančních institucí.

V současné době mají naši klienti možnost výběru z dvaceti různých finančních produktů. Snažíme se, aby naše nabídka uspokojila každého klienta.

Velkou pozornost věnujeme výběru partnerských společností a vybíráme je podle dvou kritérií:

  • Stabilita finanční instituce
  • Maximální možný zákonný výnos